Tadeusz Wilk

Emerytowany górnik- maszynista, żona Jadwiga – emerytka, dwoje dorosłych dzieci: córka i syn.
Pochodzi z Będzina. Mieszka w Jastrzębiu Zdroju od 1973r, obecnie na osiedlu Barbary.


Miejsca pracy:

  • KWK „Czeladź”
  • KWK „Zofiówka”
  • KWK „Moszczenica”
  • Członek NSZZ „Solidarność”
  • Ławnik Sądu Rejonowego w latach 1995-2003
  • Członek Zarządu Komisji Oddziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” KWK „Jas-Mos” Ruch „Moszczenica”

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2016 r.Pan Tadeusz Zygmunt Wilk odznaczony został KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Została nadana odznaka honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”

Kim jestem?
Mam jasno sprecyzowane poglądy oparte na chrześcijańskich wartościach. Uważam, że „chcącemu nie dzieje się krzywda”. Irytują mnie powszechne kłamstwa i obiecanki polityków. Uważam, że dobrze byłoby, gdyby stosowano zasadę: „zero tolerancji dla sprawców najmniejszych nawet wykroczeń”. Wzorem przywódcy jest dla mnie Ronald Reagan. Najchętniej czytuję dzieła Waldemara Łysiaka. Szczególnie polecam jego „Rzeczpospolita kłamców – SALON”. Komandor Jastrzębskiego Rajdu Rowerowego Dookoła Polski szlakiem Porozumień Sierpniowych. Od 20 lipca 2014 do 31 sierpnia 2014. W Jastrzębiu Zdroju mieszkają wszyscy ludzie bliscy memu sercu.